سفارت ایران در آتن اعلام کرد، ۲۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکای اهدایی دولت یونان به تهران ارسال شده است. سفارت ایران در یونان در صفحه توییتر خود نوشت: «در پی هماهنگی‌های متعدد در روزهای اخیر و دیدار احمد نادری سفیر کشورمان در آتن با ازمیرلیس دبیرکل اقتصادی وزارت امور خارجه یونان، صبح پنجشنبه تعداد ۲۰۰ هزار دوز واکسن آسترازانکای اهدایی دولت یونان به تهران ارسال خواهد شد.» نوامبر سال گذشته یونان ۳۷۶ هزار دوز واکسن آسترازنگا به کنیا و ۱۱۴ هزار دوز از همین واکسن را به سوریه اهدا کرد.