آزمایش بکارت

زمانه پیش‌تر گزارشی در مورد باندهای قاچاقی که دختربچه‌های خردسال را می‌دزدیدند و به منظور فروش «پرده بکارت» به...

ممنوعیت انجام آزمایش بکارت موسوم به آزمایش دو انگشتی در پرونده‌های تجاوز جنسی در دادگاهی در پاکستان تصویب...

زوج ایرانی متهم شده‌اند که دختر خود و دوست‌پسرش را به مرگ تهدید کرده‌اند و قصد داشته‌اند دخترشان را...