آموزش و پرورش رایگان

مطالبات تجمع امروز، همترازی حقوق معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و آموزش رایگان، عادلانه و باکیفیت برای دانش‌آموزان است.

دولت یازدهم در لایحه برنامه ششم توسعه، استقاده از امکانات بخش خصوصی در زمینه آموزش را مجاز دانسته است....