ابراهیم رئیسی

صداهای منتشر شده در فایل صوتی آیت‌الله منتظری چه تاثیری در تاریخ معاصر ایران گذاشته‌اند؟ چه تاثیری بر زندگی...

رضا حاجی‌حسینی- در فایل صوتی تازه منتشر شده از آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های ۶۷، او خطاب به حاضران...

آستان قدس آن‌گونه که رئیس جدید آن می‌گوید راه تازه‌ای در پیش گرفته است. خامنه‌ای پس از مرگ طبسی،...

محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت، پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به...

محمد موسوی − حوزه مشهد در دوره واعظ طبسی، والی درگذشته خراسان، به نسبت مستقل بوده است و استقلال...

شرکت در درس خارج فقه و اصول رهبر طی مدارج عالیه در هرم قدرت در حکومت آخوندی را تضمین...

خامنه‌ای در حکم انتصاب علم‌الهدی از او به عنوان امتحان‌داده دوران‌های دشوار یاد کرده است. با درگذشت واعظ طبسی...

ایرج مصداقی – ابراهیم رئیسی، منصوب شده به عنوان تولیت "آستان قدس رضوی"، یکی از اعضای هیئت کشتار زندانیان...

دادستان کل کشور، عضو گروه مرگ در دادگاه‌های سال ۶۷، عضو هیات رئیسه خبرگان چهارم و نماینده خراسان جنوبی...

رهبر جمهوری اسلامی به مدت ۱۰ دقیقه در صحن جامع رضوی در مشهد حاضر شد و امامت مراسم نماز...