اتهام امنیتی به فعالان صنفی

صابر زمانی، برادر واله زمانی، کارگر نقاش و فعال جنبش کارگری با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود، از...

با گسترش اعتراضات سراسری و اعتصابات و تجمعات صنفی کارگران و معلمان در ایران، سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات بار...

به نوشته سندیکای شرکت واحد، پلیس امنیت از سوی شعبه دو دادسرای اوین ماموریت دارد تا از اعضای شناخته‌شده...

تجمع کارگران تولی‌پرس، داروگر، رانندگان کامیون نیشابور، اعتراض کارگران شهرداری «سی سخت» و اعتراض کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی نیز...

معلمان پرسیده‌اند: آیا تقاضای زیادی است که معلمان عدالت خواهی که به ناروا بازداشت و محبوس کرده‌اید، خواستار برگزاری...