ادبیات تاجیکستان

حیات نعمت سمرقندی در سمرقند به خاک سپرده شد. این شاعر و پژوهشگر در دوران زندگی خود خواستار به...

نسیم روشنایی - ملکه، قهرمان اصلی رمان جدید شهزاده سمرقندی است به نام «بازگشت به بخارا». ملکه که به...

«بازگشت به پنجرود» آخرین رمان اندریی والاس، وارد بازار کتاب در روسیه شد.نویسنده، چهره رودکی پیر را بازنویسی کرده...

شهزاده سمرقندی - سلیم ایوب‌زاد، نویسنده شناخته‌شده تاجیک داستان تعاملی «برنا و یترن» را به پایان رساند. این داستان...

شهزاده سمرقندی - در روز بیستم ماه مه ۱۳۴۱، وقتی مردم اروپا ترسان و لرزان از ایدئولوژی‏های فاشیستی به...