ازدواج اجباری

فقر، ناموس‌پرستی و کاهش امید اجتماعی از عوامل اصلی خودکشی در ایران هستند. ازدواج اجباری و کودک‌همسری هم از...

محمدتقی فتحی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان زنجان گفته کودک همسری در این استان وضعیت...

نظام برده‌داری، به شکل شناخته شده و سنتی‌ای که در سده‌های پیشین وجود داشت، در حال حاضر فروپاشیده...

سونیتا علیزاده می‌کوشد با کارهایش جهان اطراف را تغییر دهد. او می‌گوید: پیام‌های قربانیان ازدواج اجباری را بشنویم.

۶۰ زن در چهار سال گذشته در بخش دیشموک، در استان کهگیلویه و بویراحمد خودکشی کردند. یک عضو شورای...

شهرام موصلچی- اخبار مربوط به خودکشی کودکان هر از گاهی با کمک مددکاران اجتماعی، خبرنگاران و افراد فعال در...

علی‌بخش فرامرزی، رئیس مرکز بهداشت بخش #دیشموک در شهرستان #کهگیلویه اعلام کرد که پنج‌شنبه ۶ دی یک دختر ۱۶...

بیش از ۴۰ میلیون نفر در جهان در سال گذشته میلادی به نوعی از برده‌داری مدرن، یعنی کار اجباری...

صبا امیدوار - ازدواج اجباری دختران نشان می دهد که در خانواده هیچ حقی برایش تعریف نکرده اند و...