اسدالله جعفری

در کنار اظهارات محمد اسماعیل کوثری، اسدالله جعفری، رییس دادگستری اصفهان هم اعلام کرده برای رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان...

ناشران از درج مشخصات کسانی‌که هر واژه‌ای از کتاب را انتخاب کرده و برای خوانندگان به ارمغان می‌آورند خودداری...