اصفهان

بيش از ۸۰۰ کارگر کارخانه

صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آبان

صدها تن از کارگران پلی‌اکریل اصفهان،

سعيد لعالی، امير ياری و

يوسف طباطبايی‌نژاد، امام جمعه اصفهان

بابک دین‌پرست، معاون ستاد مبارزه

نعیم دررشته نوازندگی گیتار از دانشگاه واشنگتن لیسانس گرفته و در حال حاضر در حال اتمام دوره فوق لیسانس...

افسانه ميرزائيان، مسئول آسيب‌های اجتماعی

پگاه یزدانی، پس از بازگشت به ایران مدتی به عنوان معلم پیانو در کنسرواتوار تهران مشغول به تدریس بود...

بيژن پيوندی، دبير انجمن سازندگان

محمود محمودزاده، مديرکل راه و

فرید جاویدان در زبان آهنگسازی از مراجع متنوعی چون موسیقی محلی ایرانی و موسیقی معاصر غربی بهره می‌گیرد. بسیاری...

محمد درویش - با عدم اختصاص بودجه کافی شاهد فرسودگی و از بین رفتن بافت تاریخی یزد و از...

افسانه ميرزاييان، کارشناس دفتر آسيب‌های

علی سليمان‌پور، مدير کل پزشکی

ابوالفضل قربانی، سخنگوی شورای شهر

در روزهای گذشته گروهی از

دکتر حميدرضا نيکنام، رئيس اداره

نازنين جواهريان، يکی از مسئولان

مصطفی بهبهانی، عضو شورای شهر