اعتراضات1401

در دوازدهمین شب اعتراضات سراسری در ایران گلپایگان در استان اصفهان نیز به اعتراضات پیوست و در استان‌های کهگیلویه...