اعتراض پرستاران

محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران گفت: «در آماری که طی هفته گذشته به‌دست آوردیم، حدود پنج...

دبیرکل خانه پرستار از مشکلات متعدد پرستاران در ایران سخن گفت. او کمبود نیروی پرستار را موجب بالا رفتن...

پس از جنگ ایران و عراق و با پیگیری جامعه پرستاری، انجمن صنفی پرستاران به عنوان اولین تشکل صنفی...

«خانه پرستار» از سال ۸۱ با کسب مجوز از وزارت کشور فعالیت خود را به عنوان تشکلی صنفی-سیاسی آغاز...

بخش بزرگی از جامعه پرستاری همواره از ناکارآمدی تشکل‌های صنفی موجود برای پیشبرد مطالبات پرستاران انتقاد کرده است....

بیمارستان‌های خصوصی که بیماران مبتلا به کرونا را پذیرش نمی‌کنند، در حال اخراج گسترده پرستاران باسابقه هستند. تنها در...

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: «پزشکان دو مقوله قدرت و ثروت را در دست دارند؛ به همین دلیل به دیگر...

سازمان نظام پرستاری می‌گوید بازار کار پرستاران بین‌المللی است و مهاجرت پرستاران به خارج از کشور زیاد شده است....

وزارت بهداشت و درمان ایران در نظر دارد نام معاونت پرستاری را تغییر دهد؛ طرحی در ادامه پرستاران بیمارستانی.

قرار است بخشی از مطالبات مزدی کارکنان پرداخت شود، معترضان اما خواستار پرداخت همه مطالبات مزدی‌اشان هستند و می‌گویند:...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که شنبه هفتم مهر صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...

چراغی و قاسمی زرنوشه، عضو هیات مدیره نظام پرستاری تهران و از اعضای خانه پرستار تهران دو تن از...