اعتصاب کارکنان حفاری ملی

کارکنان دستگاه حفاری ۳۷ فتح در نامه‌ای به مسئولان شرکت ملی حفاری اعلام کردند به دلیل کمبود مواد غذایی...