امیرعلی بنی اسدی

امیر علی بنی اسدی در گفت‌وگو با زمانه- پرسش اصلی رمان «تهران، بهمن ۲۶٠٠» این است: اگر انقلاب ایران...

رمان «تهران، بهمن ۲۶۰۰» نوشته امیرعلی بنی‌اسدی از رهگذر داستانی تاریخی– سیاسی می‌خواهد حامل تجربه‌ای تاریخی باشد. اما...

اگر شاه بیمار و متزلزل نبود و انقلاب را سرکوب می‌کرد و خمینی به قدرت نمی‌رسید، اکنون در چه...