امیر حسن چهلتن

«تهران، خیابان‌انقلاب» مانند دیگر آثار چهلتن با روایاتی از تاریخ معاصر و مفاهیم اجتماعی-سیاسی پیوند تنگاتنگی داشته و دغدغه‌های...

چهلتن در این رمان با نگاهی موی‌شکافانه به وقایع روزهای پیش‌و‌پس از انقلاب ۵۷ تا روزهای جنگ ایران‌وعراق، ضمن...

نویسنده رمان «تهران، خیابان انقلاب» در مصاحبه با زمانه می‌گوید: «وقتی از تهران می‌نویسم در حقیقت از خودم می‌نویسم،...

بهمن پرتو - آیا امیرحسن چهل‌تن با بازآرایی بوطیقای جغرافیا (جغرابوطیقا) داستانی شهری خلق می‌کند؟ یا یک رمان‌نویس...

اميرحسن چهلتن، نويسنده ايرانی با انتقاد از تأخير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران در صدور مجوز چاپ کتاب...

کاترین اسفندیاری – می‌خواهیم بدانیم دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت ساله گذشته چگونه موفق شد نشر ایران را به...