اینترنت در چین

آیا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به شکل موفقی اینترنت را بر اساس الگوی چینی مورد نظرش ملی‌سازی کند؟ اینترنت...

دولت چین کنترل بر دسترسی به اینترنت را باز هم بیشتر کرد.