بری روزن

بنجامین بریِر، گردشگر فرانسوی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد که در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای وین به ۸ سال زندان...

خواسته عمده و اصلی اعتصاب‌کنندگان، رعایت حقوق زندانیان سیاسی و آزادی فوری آنها با تأکید بر زندانیان دوتابعتی است....

درمیان صدها زندانی سیاسی و عقیدتی و معترضینی که در زندان‌های ایران محبوس‌اند بیش از ده زندانی با تابعیت‌...

همزمان با ادامه مذاکرات «احیای برجام»، قوه قضائيه جمهوری اسلامی بنجامین بریر، شهروند فرانسوی محبوس در ایران را در...

ایران در پی تضمین توافق است. وزیر خارجه ایران اعلام کرد اگر مذاکرات مستقیم ارائه تضمین‌ها را آسان کند،...

رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، موضع آمریکا مبنی بر اینکه موضوع چهار شهروند زندانی آمریکایی در...

در پی اعتصاب غذای بری روزن و جمشید برزگر در مقابل محل مذاکرات احیای برجام در وین، نزار زاکا،...

پس از بری روزن، دیپلمات سابق ایالات متحده که ۴۴۴ روز در ایران گروگان بود، جمشید برزگر، شاعر، نویسنده...

بری روزن، آخرین وابسته مطبوعاتی آمریکا در ایران و یکی از ۵۲ دیپلمات آمریکایی که در سال‌های ۱۹۷۹-۸۱ در...