بسم الله خان محمدی

صدای انفجار مهیب در کابل در غروب روز سه‌شنبه ۳ اوت/۱۲ مرداد در همه جای شهر شنیده شد. شاهدان...