بلینکن

پس از پایان دور ششم مذاکرات احیای برجام در وین، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و تشکیل دولت جدید،...

درحالی که منابع خبری غیررسمی می گویند رئیس‌جمهوری افغانستان متن استعفا‌نامه خود را تنظیم کرده است، او در یک...