بیانیه زنان سینماگر درباره آزار جنسی

حسین فرحبخش، تهیه‌کننده‌ سینما در اظهاراتی زنان سینماگر را در موضوع تعرض و تجاوز جنسی مقصر دانست و گفت:...

بازیگرانی که امروز در حرکتی سازمان‌یافته به مقابله با جنبش من هم دست‌زده‌اند، مدعی هستند رفتار زهرا امیرابراهیمی...

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشادِ ایران در واکنش به بیانیه زنان سینماگر در مورد آزار و خشونت جنسی در سینمای...