تئوری ادبی

شیریندخت دقیقیان – در این نوشته مقایسه میان اثر سروانتس و اثر ایرج پزشکزاد در چارچوب بحث سرنمون ادبی...

شیریندخت دقیقیان – داستایوسکی گفته است: «برای خوب نوشتن باید رنج کشید و رنج کشید.» درک شخصیت‌های رمان‌های داستایوسکی،...

شیریندخت دقیقیان – جست‌وجوی ردّ پای پروتوتیپ‌های ادبی در زندگینامه‌های چند نویسنده‌ی بزرگ

شیریندخت دقیقیان − آیا همه‌ی کاراکترهای آثار برجسته‌ی ادبیات داستانی دنیا، پروتوتیپ‌هایی در زندگی واقعی داشته اند؟