تاجیکستان

یک سال پیش در چنین روزی در خاروغ، در منطقه بدخشان تاجیکستان کشتاری رخ داد که حالا بعد از...

داداجان عطاءالله، روزنامه‌نگار و رهبر حزب «وطن‌دار»، روز دوشنبه در فرودگاه «شریمیتوا» بازداشت شد و بعد مدتی بازجویی دوباره...

فشارهای سیاسی در تاجیکستان رو به رشد است. موجی از روشنفکران تاجیک در روسیه و دیگر کشورهای همسایه...

کارشناس امور تعلیم و تدریس