تبعیض علیه زنان

جویا آروین – بی‌تعارف و رودربایستی باید اذعان کرد که امروزه در فرهنگِ مردمان در ایران در مجموع به...

بان کی مون در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در...

مسابقات لیگ جهانی والیبال، فردا یازدهم تیرماه، به میزبانی ایران در تهران آغاز خواهد شد. این در حالی است...

دوستدار - خدمات خانه‌های امن در ایران بر تحکیم بنیان خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی، کنترل خشم و… تاکید...

سیمین کاظمی - جداسازی جنسیتی به واسطه ی آن که دسترسی و استفاده از امکانات عمومی را محدود می‌کند...

آمنه رضایی - در این طرح نکات منفی وجود دارد، از جمله تضیع حقوق شهروندی بخشی از جامعه...

آزاده دواچی - به نظر می‌رسد که در قوانین تبعیض آمیز، زن بودن بهانه‌ای برای اعمال محدودیت و وضع...

آزاده دواچی - باید از آقایان پرسید که آیا دغدغه ی اصلی نظام در ایران، سخت گیری نسبت به...

آزاده دواچی - آیا با ایجاد مانع در برابر زنان برای ورود به بازار کار، ضمانتی برای بهبود اقتصاد...

نرگس محمدی - مسئله خشونت علیه زنان ناشی از نگاهی است که زن را یک انسان فرض نمی کند.

رفع تبعیض‌های جنسیتی و برابری حقوق زنان از جمله توصیه‌هایی بود که دست کم از سوی ۳۱ کشور مطرح...