ثروتمندان جهان

سایمون کوپر - لندن پر است از وکلا، بانکداران، حسابداران، مشاوران املاک، مشاوران روابط عمومی، فروشندگان کالاهای تجملی، رستوران‌‌دارها...

بر پایه آخرین تحقیقات مؤسسه مالی «کردیت سوئیس»، ثروت در جهان کنونی بیش از هر زمان افزایش داشته اما...