جمشید برزگر

پنج زندانی سیاسی در ایران در اعتراض به قتل بکتاش آبتین و شرایط زندان، اعتصاب غذا کرده‌اند. اکنون صدها...

خواسته عمده و اصلی اعتصاب‌کنندگان، رعایت حقوق زندانیان سیاسی و آزادی فوری آنها با تأکید بر زندانیان دوتابعتی است....

خواسته اعتصاب کنندگان، رعایت حقوق زندانیان سیاسی و آزادی فوری آنهاست. آنها همچنین خواسته‌اند آنچه در مورد بکتاش آبتین...

اعتصاب دسته جمعیِ شماری از کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر در مقابل هتل کوبورگ وین به‌عنوان محل برگزاری...

در پی اعتصاب غذای بری روزن و جمشید برزگر در مقابل محل مذاکرات احیای برجام در وین، نزار زاکا،...

پس از بری روزن، دیپلمات سابق ایالات متحده که ۴۴۴ روز در ایران گروگان بود، جمشید برزگر، شاعر، نویسنده...

خروج احتمالی ایران از پروتکل الحاقی چه تبعاتی دارد؟ آیا بازگشت به برجام و یا توافقی دیگر شبیه به...

اعتراضات سراسری در دی ۹۶ جامعه مستقل ادبی در خارج از ایران را تکان داده. مجموعه شعری که به...

این نوشتار معطوف است به

علی نگهبان - نخستین گام بازبینی اساسی در شعر سانسورزده را شاید بتوان در پرهیز از استعاره و نماد...

«روزنامه تعطیل» مجموعه‌ای‌ست از اشعار جمشید برزگر که به تازگی همراه با کولاژهایی از او توسط نشر اچ اند...

«روزنامه تعطیل» مجموعه اشعار جمشید برزگر که در کوران وقایع کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ اتفاق می‌افتد، سندی است...

آیا می‌توان در رمان «فیل در تاریکی» زمینه‌های انقلاب ایران را تشخیص داد؟ این رمان مترقی‌ست یا واپسگرا؟ جمشید...