جنبش زنان

کاظم کردوانی − خیزش بزرگی که امروز با قافله‌‌سالاری زنان دلیرِ ایران آغاز شده، ازجمله حاصلِ کوشش‌های بیش از...

مهناز متین و ناصر مهاجر − "انقلاب زنان"، با تمام ویژگی‌های "امروزی"‌اش که برآمده از جامعه‌ی کنونی ایران است...

مقاله پیش‌رو همزمان با خیزش شش روزه زنان ایران علیه حجاب اجباری در اسفند ۱۳۵۷ در هفته‌نامه فرانسوی...

«نه روسری نه توسری، آزادی و برابری» یک گذشته نه چندان دور را به یاد می‌آورد: اسفند ۱۳۵۷ و...

دو روایت از روزهای انقلابی ۵۷ از دو روشنفکر چپ‌گرای غربی. روایت مرد-محور فوکو یا ضد-روایت زنانه کیت میلت؟...

هشتم اکبتر گردهمایی بزرگی در شهر لاهه هلند با حضور چشمگیر سیاستمداران هلندی، کنشگران زنان و کنشگران مدنی، هنرمندان...

پیوند خیزش «زن، زندگی، آزادی» که خیابان‌های ایران را تسخیر کرده است با مقاومت زنان در برابر فرمان خمینی...

تجمعات در شهرهای ایران محله محور شده است. معترضان با وجود سرکوب شدید و قشون‌کشی‌های مأموران حکومتی برای...

جامعۀ امروز ایران تنها به امید نیاز ندارد؛ ما به دستاورد و پیروزی نیاز داریم.

از عده‌ای از فعالان در داخل کشور خواستیم که نکته اصلی در برداشتشان از وضعیت را با ما در...

اکنون بسیاری از مردم، تردیدهایشان را درباره‌ی ساحت رهایی‌بخش جنبش زنان کنار گذاشته‌اند و در خیابان با گام‌های مصمم‌تری...

مونا یوسفی − مبارزات فردی و جمعی زنان در این چند دهه آنقدر موثر بوده که اپوزیسیون جمهوری اسلامی...

محمدرضا نیکفر – این تأملی است بر جریانی که در کوران رخدادهای آن قرار داریم. چه شد؟ چه باید...

خورشید شَعیری − مردم ناامید‌تر و ناامیدتر شدند؛ و ناامیدی‌شان به خشم تبدیل شد. چیزی برای از دست دادن...

در هفت دهه‌ی گذشته، خواست زنان برای حضور در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی محرک گذار به دموکراسی بوده است...

رژیم‌های اقتدارگرا ویژگی‌های مشترک زیادی دارند، اصلی‌ترین‌شان حمله به دستاوردهای حقوق‌بشری است که در پی سال‌های طولانیِ مبارزه و...

جنبش زنان در خاورمیانه ریشه‌های نزدیکی به هم دارد. اگر به ایران، ترکیه و مصر نگاه کنیم سرآغاز تغییر،...

این پژوهش حاصل کار چند تن از فعالان جنبش زنان در داخل کشور است که ...

گلرخ قبادی - در غیاب تاریخی که زنان و نقش زنان را خصوصا در رویدادهایی که خودم و همرزمان...

آیا جنبش زنان ایران توانسته با عبور از سال‌های پر تنش گذشته٬ واکنش‌های مناسبی مقابل کنش‌های حکومت برای...