جویا آروین

جویا آورین ــ کتابِ «آزادی و بحرانِ محیطِ زیست» کاوشی است درباره مفهومِ آزادی در نسبت آن با سیاست‌گذاری...

جویا آروین − حیوانِ اهلی باید با انسان زندگی کند. حیوانِ اهلی باید سرپرست داشته باشد. این نکته‌ای است...

جویا آروین – نویسنده کتاب " انگاره‌ی محیط در اخلاقِ زیست‌محیطی" استدلال می‌کند که انگاره‌ی "بَروبوم" می‌تواند مبنایی برای...

جویا آروین – کتاب «آگاهیِ زیست‌محیطی» شرح این نکته است که اگر بخواهیم جایگاهِ انسان در طبیعت را بازاندیشی...

جویا آروین – مضمون و منظور مناظره‌هایی که اخیرا با مجوز نظام برگزار می‌شود و در آن از مقام...

جویا آروین − کتابِ "فاجعه‌اندیشی:‌ انقراض و ارزشِ تنوعِ زیستی از داروین تا عصرِ انتروپوسین" انقراض‌اندیشی در دورانِ معاصر...

جویا آروین – مهمترین دستاورد: تغییر در نگرش مردم؛ آگاهی درباره‌ی اینکه مسأله‌ی ما چیست و چه نیست، در...

جویا آروین – این مقاله به بررسی جایگاه الاهیات در سده‌های میانه در حیطه دانشگاه و رابطه دین و...

جویا آروین ــ وزارت علوم دم از پیشرفت علمی شگفت‌انگیز در ایران می‌زند و در این مورد پژوهشگران پراستناد...

جویا آروین – در کتاب «اخلاق در حفاظت از تنوعِ زیستی» آن مفهوم‌ها و انگاره‌های اخلاقی که معمولاً در...

جویا آروین − آنچه مرچنت را متمایز می‌کند نگرش و تخصصِ او در زمینه‌ی تاریخِ علم است. او معتقد...

جویا آروین ــ حراستی‌ها زورگوتر از پیش شده‌اند. لابد از جایی دستور گرفته‌اند، همراه با پاداش برای قلدری بیشتر.

جویا آروین – هر کاری و هر حوزه‌ای فساد ویژه‌ی خود را دارد. دانشگاه نیز در زیر حاکمیت فاسد...

جویا آروین – این نوشته همه دلایل نظام ولایی برای تداوم سیاست تحمیل حجاب بر زنان را بررسی می‌کند...

جویا آروین – جنبش صرفاً با حکومتِ دینی یا دینِ حکومتی سرِ ستیز ندارد؛ فراتر می‌رود و تقدسِ دینی...

جویا آروین – این مقاله چند دیدگاه درباره جنبش‌های اجتماعی را شرح می‌دهد و در پایان می‌پرسد که جنبش...

جویا آروین – چه می‌شود که دانشجویی موفق در آستانه پایان دوره‌ی دکتری دست به خودکشی می‌زند؟

جویا آروین − یکی از ویژگی‌های جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» این است که بی‌مرکز و سراسری است. از همه‌ی...

جویا آروین − یکی از ویژگی‌های جنبش نو که آن را از جنبش‌های گذشته در ایران متمایز می‌کند...

جویا آروین − حاکمیت این برآورد را نداشت که جنبشِ "زن، زندگی، آزادی" تا این اندازه‌ به درازا...