جویا آروین

جویا آروین – آزادی آکادمیک چیست و چرا باید برقرار باشد؟ در ایران آزادی دانشگاهی از چه سویی محدود...

جویا آروین − کتاب «تغییرات اقلیمی و بی‌صدایان» راهی نو و فلسفه‌ای نو برای اصلاح قوانین و مقررات در...

جویا آروین − پای محیط زیست هم در بحث عدالتِ میان‌نسلی باز شده است. اساساً یکی از اصلی‌ترین بحث‌ها...

جویا آروین − کتاب «چرا وظیفه داریم مطلقاً گیاه‌خوار باشیم» استدلال می‌کند که اگر بپذیریم حیوانات هم شخصیتِ اخلاقی...

جویا آروین − در این نوشته می‌کوشیم مسئله‌سازی از سگ از سوی قدرت حاکم را واکاوی کنیم. مشکل مقامات...

جویا آروین − کتابِ "ماده‌ی پلاستیکی" به ما می‌گوید چرا آگاهی بر اثرات پلاستیک برای حفظ محیط زیست مهم...

جویا آروین − کتابِ «آلودگی استعمارگری است» در اصل کتابی روش‌شناختی است. این کتاب روابط استعماری با سرزمین‌ها را...

جویا آروین − دانشگاهِ مدرن چگونه زاده شد؟ چرا دانشگاه برلین (عکس) سرمشق شد؟ در این نوشته نگاهی کوتاه...

جویا آروین − کتابِ «اقتصادِ جدیدِ محیط زیست: پایایی و عدالت» رهیافتی اجتماعی-زیست‌محیطی پیش گرفته و دو اَبَرچالشِ...

جویا آروین − مدرک‌گرایی بخشی از سامانه‌ای فراگیر و فسادآمیز است که ویژه‌خواری را در استخدام و ارتقای شغلی...

جویا آروین − آیا فناوری هوش مصنوعی به ما توسعه‌ی پایا را نوید می‌دهد؟ برخی در این باره بسیار...

جویا آروین – درباره‌ی مسائل زنان در ایران دو روندِ هم‌ستیز وجود دارد. یکی روندی ست که با گفتمانِ...

جویا آروین − کتابِ "تغییرِ اقلیمی نژادپرست است" نشان می‌دهد آن نوع بی‌عدالتی که در تغییراتِ اقلیمی هست گونه‌ای...

جویا آروین − آیا انسان‌ها حق دارند به‌دلخواهِ خودشان با حیوانات رفتار کنند؟ آیا درست است که گمان کنیم...

جویا آروین – معرفی کتابی با مضمون بررسی انتقادی دیدگاه‌ها و پروژه‌های لیبرالیسم متأخر در زمینه محیط زیست: مهندسیِ...

جویا آروین − آنتروپوسِن (به انگلیسی: Anthropocene) عنوانی پیشنهادی برای یک دوران تازه در زمین‌شناسی است، دوران تأثیرگذاری وسیع...

آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه چه معنایی دارد، از کجا شروع شده است و چگونه پیش رفته است؟ مقاله‌ای...

جویا آروین − این نوشته به موضوعی اشاره کند که چنان‌که براهنی به‌خوبی بازنموده، در تاریخ ایرانی مسئله‌ای ویژه...

جویا آروین − امر وحشی امری ست مهارناشدنی که دست‌آموز و اهلی نمی‌شود. این معنای گسترده‌ از امر وحشی...

جویا آروین − در این نوشتار نگاهی می‌اندازیم به برخی آموزه‌های فیشته در زمینه‌ی آموزش و پرورش و...