حق رانندگی زنان در عربستان

شورای اروپا جایزه حقوق بشری واسلاو هاول را به لجین الهذلول، فعال حقوق زنان در عربستان سعودی اهدا کرد....

در پی افزایش فشار افکار عمومی و واکنش‌های بین‌المللی لجین الهذلول، پس از تحمل ۱۰۰۱ روز زندان سرانجام فوریه...

بخشی از مسیر رالی داکار با حضور ۱۲ راننده زن در عربستان از چندصدمتری زندان الحایر ریاض عبور می‌کند....

دادگاه سعودی لجین الهذلول را به اتهام «اقدام به جنایت تروریستی» محکوم کرد اما محکومیت او را به گونه‌‌ای...

محاکمه لجین الهذلول، فعال حقوق زنان سعودی به تعویق افتاد. دادستانی عربستان این فعال حقوق زنان را به اقدام...

یک پرونده با ابعاد سیاسی گسترده که رابطه پادشاهی سعودی با آمریکا در دوران ریاست جمهوری بایدن را هم...

 ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی اجازه رانندگی زنان را صادر کرد. عربستان تنها کشوری بود که زنان در آن...

لجین الهذلول و میسا العمودی از حق رانندگی زنان در عربستان دفاع کرده بودند. آن‌ها دو ماه را در...