حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان

روز یکشنبه ۲۳ خرداد در چهار حادثه جداگانه در بروجرد، سراب، قم و بابل دست‌کم پنج کارگر جان خود...

ظهر پنجشنبه ۲۳ بهمن دو #کارگر_ساختمانی حین کار در یک ساختمان در حال ساخت در دهلران (واقع در استان...

به گفته رئیس «کانون کارگران ساختمانی کشور»، کارفرمایانی که کارگران آن‌ها در اثر حوادث ناشی از کار دچار نقص...