خرس قطبی

ذوب یخ‌های قطبی به دلیل تغییرات اقلیمی مهمترین خطری است که خرس‌های قطبی را تهدید می کند. دلیل اصلی...

۲۷ فوریه روز بین‌المللی خرس قطبی است. اگر روزگاری شکارچیان دشمن شماره یک خرس‌های قطبی بودند، امروز ...

انسان موجودی اجتماعی است اما بسیاری در روزهای کرونایی وادار به انزوا شده اند. در عوض،‌ حیوانات دیگری هستند...