خشخاش

کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر پسوندی بر نام افغانستان درجهان بوده؛ کشوری فقیر که بیشتر از سه و...

روزبه حمید- مجموعه قوانین سخت‌گیرانه مجازات اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر به جایی نرسیده است. در این میان،...

کشاورزان در برخی از مناطق ايران به کشت خشخاش روی آورده‌اند. به‌گفته مقامات، سطح زير کشت ترياک در ايران...

مبارزه با مواد مخدر در افغانستان

سرهنگ حميد خضری تنگستانی، فرمانده