خواست افزایش دستمزد

اعتصاب و تجمع دو ساعته امروز در اهواز، سومین تجمع کارگران قرارداد موقت صنعت نفت با خواست تعیین...

کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز و گچساران شنبه ۱۷ و یکشنبه ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت پیوستند...

از سال ۱۳۹۹، این سومین بار است که کارگران پروژه‌ای صنعت نفت به طور همزمان در مراکز نفتی دست...

«شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» ضمن تعیین ضرب الاجل اعلام کرد اگر خواسته‌های کارگران پیمانی برآورده نشود به...

رانندگان (راهبران) مترو تهران روز یکشنبه ۳۰ خرداد در اعتراض به سطح نازل دستمزد، عدم امنیت شغلی، شرایط نامناسب...

سندیکای شرکت واحد فراخوان تظاهرات در روز چهارشنبه ۲۵ اسفند در اعتراض به پائین‌بودن دستمزدها مقابل وزارت کار داده...