خواست امنیت شغلی

خواست کارگران معدن مس سونگون همسان‌سازی حقوق با کارگران رسمی و کارگران سایر معادن و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل...

کارگران پیمانی مجتمع مس سونگون امروز سه‌شنبه ۱۴ تیر اعتصاب کردند. خواست کارگران همسان‌سازی حقوق با کارگران رسمی و...

اعتصاب و تجمع دو ساعته امروز در اهواز، سومین تجمع کارگران قرارداد موقت صنعت نفت با خواست تعیین...

اعتصاب کارگران کاغذ پارس هفت تپه که از هفته گذشته آغاز شده سه شنبه دهم اسفند برای ششمین روز...

کارگران فصلی نیشکر هفت‌تپه صبح دوشنبه ۹ اسفند در اعتراض به عدم امنیت شغلی مقابل کارخانه تجمع کردند. نیشکر...

روز دوشنبه ۲۱ تیر، تنها یکی از ۴ پایگاه اورژانس شهرستان عسلویه فعال بود. کارکنان سه پایگاه دیگر در...

صدها کارگر کارخانه تولید آلومینیوم ایران (ایرالکو) واقع در اراک از شنبه ۹ اسفند در اعتراض به قراردادهای موقت،...