خودسوزی در اعتراض به .وضعیت معیشت

در حالی که نه استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نه اداره آب و فاضلاب پاسخی به مطالبات کارگران این...