دری

به کشته‌شدگان پیش از آنکه شناسایی شوند، برچسب تروریست زده شد. لاپوشانی و کتمان حقیقت از همان لحظه...

داریوش آشوری را فارسی زبانان خارج از ایران با ترجمه کتاب «چنین گفت زرتشت» از فردریش نیچه می‌شناسند. او...