دما

هرچه آب اقیانوس‌ها گرم‌تر شود، تغییرات حاد آب‌وهوایی از جمله توفان‌های شدید بیشتر رخ می‌دهد. دانشمندان می‌گویند که رکورد...

اروپا در سال‌ ۲۰۲۱ گرمترین تابستان‌ را در طول تاریخ ثبت شده هواشناسی تجربه کرد. یک سازمان اروپایی...