روزنامه زمان

این روزنامه‌نگاران از اعضای تحریریه روزنامه «زمان» ‌اند که دولت ترکیه آن را به حکم دادگاهی در استانبول اسفند...

آزاد کریمی - اردوغان و حزب عدالت و توسعه در تحمیل اتوریته مطلق خویش در ترکیه از هیچ کاری...

شادیار عمرانی- روزنامه زمان یک نمونه از مجموعه رسانه‌ای جنبش گولن با نفوذ مالی و اجتماعی بسیار گسترده در...

احمد داود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه که به‌منظور مذاکره با اتحادیه اروپا درباره بحران پناهجویی در بروکسل به‌سر می‌برد بار...

احمد داود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید نمی‌تواند در اقدام قضایی علیه روزنامه «زمان» دخالتی کند چون حکومت ترکیه دمکراتیک...

دولت اردوغان پرتیراژترین روزنامه ترکیه را تحت تکفل درآورده. روزنامه‌نگار زمان در این گفت‌و‌گو از این اقدام به عنوان...

در پی حکم دادگاهی در استانبول که به موجب آن روزنامه «زمان» تحت تکفل دولت ترکیه در آمد، مخالفان...

عفو بین‌الملل، سازمان مدافع حقوق بشر، از کنترل دولتی بر مطبوعات ترکیه انتقاد کرد.

روزنامه «زمان» و خبرگزاری‌های وابسته به آن از این پس می‌بایست زیر نظر نماینده دولت ترکیه فعالیت کنند. طرفداران...

پلیس ترکیه در عملیاتی سراسری، ۳۲ روزنامه‌نگار و منتقد اردوغان را دستگیر کرد. سردبیر روزنامه «زمان» و رئیس سابق...