رو علیه وید

موافقان حق سقط جنین به خیابان‌های شهرهای مختلف آمریکا آمدند و بر حق زنان بر بدن خود تاکید کردند....

افشای این سند در تاریخ معاصر آمریکا کم‌سابقه است. دامنه اعتراضات زنان و فعالان حقوق مدنی بسیار گسترده است....

بیشترین اعضای دیوان عالی ۹ نفره آمریکا را در حال حاضر محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود این نهاد عالی...

رای تاریخی دیوان‌عالی قانون سقط جنین ایالت لوییزیانا را مخالف قانون اساسی تشخصی دادو دادگاه با ۵...