زنان در سیاست

شیومارا کاسترو، اولین رئیس‌جمهوری زن در هندوراس وعده کرده است با نابرابری، فساد، خشونت و فقر مبارزه کند....

گلسا حسن‌زاده − ماهیت نظام جمهوری اسلامی و قوانین و مناسباتی که برپایه آن‌ها شکل گرفته است، حضور هر...

نسیم روشنایی - زنانی مانند لیلا واثقی با حضورشان در ساختار قدرت پدرسالار و زن ستیز موجود در ایران،...