زن و موسیقی

پدرام سمیعی − در شرایط امروز ایران در مورد زنان خواندن آواز و نواختن ساز در فضای عمومی یک...

فرهنگسراها به نمایشگاه نقاشی گلايل همايی‌راد به‌دليل وجود المان‌های «زن» و «ساز» در تابلوهايش مجوز ندادند.

“از کفم رها” با صدای مهدیه