ساسان نیک نفس

رابرت مالی به مرگ ساسان نیک‌نفس در زندان اوین واکنش نشان داده و نقض حقوق بشر در ایران را...

به گفته وکیل ساسان نیک‌نفس، او در حالی جان خود را از دست داده که منتظر نتیجه کمیسیون پزشکی...