ساماندهی کودکان کار

۲۰ سال پس از اجرای نخستین طرح‌های ساماندهی کودکان کار، مرکز پژوهش‌های مجلس اذعان کرد غلبه رویکرد جمع‌آوری بر...

مدیرکل بهزیستی استان تهران می‌گوید در فصل زمستان حدود دو هزار کودک در متروها کار می‌کنند. امین شاهرخی در...