سایت جدید زمانه

از صبح دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ / یکم فوریه ۲۰۲۱ • با ویژگی‌های نمای جدید سایت آشنا شوید.

ما در یک مجموعه یادداشت به ویژگی‌های سایت جدید زمانه می‌پردازیم و آنها را به شما معرفی می‌کنیم. این...

زمانه مدیا در حال توسعه و طراحی دوباره پلتفرم خبری اصلی‌اش، radiozamaneh.com است. با وب‌سایت آزمایشی future.radiozamaneh.com آشنا شوید.

سایت زمانه تا کنون سه آرایش مختلف داشته است. چگونه به نسخه‌های یکم و دوم سایت زمانه راه یابیم؟