سحر مشرقی

حاصل پدیده سلبریتی‌های کتاب‌نویس یک عکس یادگاری با صاحب کتاب است و تصویر و تصاویری در اینستاگرام. آنچه باقی...

علاوه بر سانسور، اعمال سلیقه ناشران، پیشرفت تکنولوژی و همچنین فقدان انجمن صنفی مستقل برای تعرفه‌سازی سبب بحران در...

بحران کاغذ سبب شده که نگاه ناشران بر بورس متمرکز شود. ناشری می‌گوید: «ناشران بیشتر از آنکه به مشاور...

سحر مشرقی − عده‌ای ادعا می‌کنند دستفروشی و رفت و آمد گی‌ها و ترنس‌ها (تراجنسیتی) به محوطه تئاتر شهر،...