سرطان ریه

۴ فوریه روز جهانی سرطان است. ایران سال گذشته سیزدهمین کشور جهان از نظر آلودگی هوا بود. آلودگی...

حدود یک سوم مرگ‌های ناشی از سرطان به مصرف تنباکو،اضافه وزن بالا، استفاده از الکل، مصرف ناکافی میوه و...