سعدا خدیرزاده

موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان (کویپی) با هشدار نسبت به «تهدید عامدانه» سلامت زنان و کودکان در زندان‌های ایران، خواستار...

این شهروند کُرد که از ۸ ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد به دلیل مخالفت اداره اطلاعات و...

سعدا خدیرزاده، شهروند کُرد اهل پیرانشهر بیش از هشت ماه است که با وجود بارداری در بازداشت موقت به‌سر...

سعدا خدیرزاده که از ماه اول بارداری محبوس است و اکنون در ماه هشتم حاملگی به‌سر می‌برد، با وجود...