سوخت مازوت

سوزاندن مازوت در نیروگاه سلیمی نکا، سلامت ساکنان منطقه را در معرض خطر قرار داده و بارش باران‌های اسیدی...