سیاوش شهابی

سیاوش شهابی – اینجا کمپ ریتسونا در ۶۳ کیلومتری شمال شهر آتن است. بر ساکنان پشت این دیوار چه...

سیاوش شهابی ــ این گزارشی است درباره عقب‌‌راندن، نپذیرفتن و با خشونت پس‌زدن پناهجویان در یونان.

سیاوش شهابی − حدوداً نیمی از کودکان خانواده‌های پناهجو عملا از تحصیل محروم هستند. کرونا، آموزش اینترنتی و مسئله...

سیاوش شهابی – این گزارش روایت تحمل رنج و شکنجه در زندان پترو-رالی در آتن است. آزار پناهندگان در...

سیاوش شهابی− میدان ویکتوریا در آتن از سالها پیش محل گردهمایی پناهندگان و مهاجران بوده است. پای صحبت بی‌خانمان‌های...