شهرهای دوستدار زنان

به گفته کارشناسان، برنامه‌ریزی شهری به شکلی که نیازهای ساکنان زن را برآورده کند، شهرهای عادلانه‌تر و سبزتری را...