شیخ جراح

نیروهای اسرائیلی خانه خانواده الصالحیه در شیخ جراح را پس از حمله شبانه به آن تخریب کردند. در ادامه...

در ادامه سیاست تخلیه اجباری ساکنان فلسطینی شیخ جراح در بیت‌المقدس شرقی (اورشلیم شرقی)، نیروهای پلیس ضدشورش اسرائیل صبح...

دولت جدید اسرائیل مجوز این راهپیمایی را صادر کرده است. دولت خودگران فلسطین این اقدام را «تحریک فلسطینیان» خواند....

تراژدی محله شیخ جراح در اورشلیم/بیت‌المقدس شرقی به سال ۱۹۴۸ و روز نکبت برمی‌گردد، به تداوم یوم النکبه در...

حساس‌ترین مکان چند دهه‌ درگیری در اسرائیل و فلسطین در شهر قدیم اورشلیم /بیت المقدس واقع شده است. صدها...