عبدالرزاق قرنح

عبدالرزاق قرنح − وقتی شروع به نوشتن کردم، آن زندگیِ گمشده بود که درباره اش می‌نوشتم، آن مکان گمشده...

ف.دشتی − مهاجرت، دیاسپورا و مسائل مربوط به آنها پیش از ورود به جهانِ عبدالرزاق قرنح

عبدالرزاق قرنح تحت تاثیر یک انقلاب خونین از هجده سالگی از کشور خود دورافتاده. مهم‌ترین جایزه ادبی جهان به...